یک سری از سخنرانی های زیبای دکتر شریعتی را برای استفاده اینجا قرار دادم.

حسین (ع) وارث آدم (ع)

فلسفه ی نیایش

اشتراک/نشانه


پاسخ دهید