عکس

علی on بهمن ۷ام, ۱۳۸۷

می خواستم بیایم اینجا و بنویسم: “نازنینا ما به ناز تو جوانی داده ایم دیگر اکنون با جوانان نازکن با ما چرا؟” دیدم دیگر بحث از ناز و ناز کردن و اینها گذشته، ولی کمی بعد چیزی دیدم که فهمیدم اشتباه کردم، اشتباهی داشتم ناز می کشیدم، باید ناز کس دیگری را کشید؛ فعلاً این […]

اشتراک/نشانه

Continue reading about آسمان کرمان

علی on آبان ۱۳ام, ۱۳۸۷

Continue reading about شمال ایران – مهر۸۷