محمد آرش مهر

علی on بهمن ۲۷ام, ۱۳۹۰

به نام حضرت دوست ساعت نه و پنجاه و نه دقیقه شب بود که کاظم زارع بهم زنگ زد؛ فقط از من شماره علیرضا زهدی رو پرسید و من هم شماره رو براش خوندم؛ هیچ چیز دیگه ای هم به ذهنم نرسید. خیابان بزرگی است موازی با خیابان پاتریس لومومبا، در شهرآرا، با نام شهید […]

اشتراک/نشانه

Continue reading about محمد آرش مهر